TRENČIANSKE TEPLICE. Dnes podvečer zavítala medzinárodná porota Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021 aj do kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Do súťaže sa prihlásila miestna LIKERKA, ktorá sa dostala do užšieho výberu poroty. Ide o zrekonštruovanú stavbu, kde sa vytvorila výrobňa vlastných produktov – kúpeľného likéru a ginu. Dom sa očistil od dobových nánosov a otvoril do ulice a parku. V exteriéri pribudla terasa.

Slovenská komora architektov vyhlásila tento rok už 20. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021. Porotu tvoria významní architekti zo Slovenska, Českej republiky a Holandska. “Poslaním Ceny je zvýšiť informovanosť verejnosti o práci architekta v spoločnosti, o význame tejto profesie a o jej vplyve na tvorbu prostredia. Cieľom Ceny je tiež prezentácia a podpora architektonickej tvorby členov Slovenskej komory architektov prostredníctvom prezentácie prihlásených a ocenených diel. Úlohou ocenenia CE ZA AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ako základného princípu zvyšovania kvality prostredia vytváraného výstavbou. Práve z toho dôvodu Slovenská komora architektov každoročne prezentuje nominované diela, ako najlepšie architektonické diela s osobitným významom v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť,” uvádza Slovenská komora architektov.

Medzinárodná porota sa tiež bola pozrieť na chátrajúci architektonický skvost neďaleko LIKERKY. Ide o Liečebný dom Machnáč, ktorý už veľa rokov postupne chradne. Architekti však vidia v budove od českého architekta Jaromíra Krejcara veľký potenciál a spoločenskú hodnotu po vzore podobných budov z 30. rokov minulého storočia, ktoré prešli renováciou a slúžia dodnes. Stretnutia sa zúčastnila aj primátorka mesta Trenčianska Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková. Primátorka vyjadrila potešenie, že do mesta zavítala medzinárodná porota, ktorá môže mesto aj týmto spôsobom ďalej prezentovať.

Víťaz Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021 bude verejnosti predstavený už o dva dni, v októbri 2021 v Bratislave bude cena odovzdaná počas slávnostného galaprogramu.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.