TRENČIANSKA TEPLÁ. Deň víťazstva nad fašizmom, ukončenie útrap 2.svetovej vojny podpísaním definitívnej kapitulácie Nemecka. Najmä však vzdanie úcty všetkým padlým , prenasledovaným a trpiacim v rokoch vojnových, ako i povojnových.

75 rokov slobody si pripomenuli členovia miestneho odboru Matice slovenskej a regionálnej organizácie vyslúžilých vojakov gen. M.R.Štefánika v Trenčianskej Teplej pri pomníku padlým v centre obce, ako i pri pamätníku rumunským vojakom, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní našej obce krátkym príhovorom o týchto udalostiach a najmä zapálením sviečok na znak vďaky. “Česť ich nehynúcej pamiatke,” dodala s úctou Zuzana Sklenarová, predsedníčka
MO Matice slovenskej v Tr. Teplej.

Foto: Pavol Pytlík