KOŠECKÉ PODHRADIE. V dnešnej dobe nie je jednoduché udržať manželský zväzok desiatky rokov. Uponáhľaná doba s množstvom stresu a povinností zapríčiňuje manželské spory. To však neplatí napríklad o manželoch z obce Košecké Podhradie, ktorí v tomto roku oslavujú významné jubileum spolužitia.

Obec Košecké Podhradie na čele so starostom Rastislavom Čepákom a Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve Košecké Podhradie si na tieto páry spomenuli a pozvali ich na krátke posedenie a malé pohostenie. V tvárach oslávencov bolo vidieť vďaku. Radi sa aspoň na chvíľu stretli s rovesníkmi a podelili sa so svojimi zážitkami zo zoznamovania sa pred desiatkami rokov. Všetci sa zhodli, že 60., 55. a 50. výročie sobáša je partnerská méta a nie konečný cieľ. Týchto manželov tak zdá sa čaká ešte mnoho spoločne strávených rokov vo dvojici, pokiaľ im bude slúžiť zdravie, aspoň tak, ako doteraz.

Video ihneď po spracovaní.