TRENČIANSKE TEPLICE. Veľký adventný veniec zdobí už tretí rok Kúpeľné námestie v Trenčianskych Tepliciach, ktoré bolo v prvú adventnú nedeľu plné návštevníkov. Prilákalo ich sem slnečné počasie, malý trh s rôznymi domácimi výrobkami a najmä bohatý kultúrny program, ktorý pripravilo mesto Trenčianske Teplice a Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice.

V programe sa postupne predstavili folklórne skupiny Dolina, Teplanček, Teplanka a Úsmev. Adventný veniec bol v prvú adventnú nedeľu tiež slávnostne požehnaný. Obrad požehnania uskutočnil duchovný otec rímskokatolíckej farnosti Trenčianske Teplice Stanislaw Lugowski. Obyvateľom i návštevníkom mesta sa prihovorila aj primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková. Po zotmení rozsvietili aj prvú sviečku na peknom adventnom venci.