NOVÁ DUBNICA. Priestory letného kúpaliska Letka v Novej Dubnici už čoskoro zaplnia návštevníci, aby sa do sýtosti vyšantili na rôznych atrakciách, ktoré kúpalisko verejnosti ponúka.

Prvých kúpaniachtivých nielen Novodubničanov privíta kúpalisko už v piatok 24. júna 2022. Čo sa na kúpalisku zmenilo a ako bude kúpalisko tento rok prevádzkované nám prezradila konateľka Kúpaliska Letka v Novej Dubnici Eva Lackovičová.