TRENČIANSKY KRAJ. Súčasťou civilnej ochrany obyvateľstva je aj kybernetická bezpečnosť. Ochrane svojich dát by pozornosť mali venovať nielen organizácie a spoločnosti, ale i jednotlivci.

Súčasné 21. storočie zvyknú odborníci nazývať informačnou dobou, vďaka počítačovým technológiám sú pre verejnosť dostupné rôznorodé informácie. Veľkými objemami dát disponujú aj spoločnosti – do tzv. kybernetického priestoru sa počítajú všetky informačné systémy, elektronické komunikačné siete, subsystémy riadiacich, výrobných a bezpečnostných systémov a zariadení, skrátka všetky elektronicky spracovávané dáta.

Zhromažďované dáta od operátorov, lekárov, bánk či firiem sú veľkým lákadlom pre hackerov a dajú sa pomerne ľahko zneužiť. Práve z tohto dôvodu zaradil Trenčiansky samosprávny kraj kybernetickú bezpečnosť do civilnej ochrany obyvateľstva. Pre organizácie napojené na GOV sieť kraj pravidelne zverejňuje dokumenty z testovania kybernetickej bezpečnosti od GOV CERT SK (Sekcia bezpečnosti Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, príspevkovej organizácie Úradu predsedu vlády SR pre investície a informatizáciu). V prípade, že sa kybernetický bezpečnostný incident týka obyvateľa, resp. súkromnej spoločnosti, je potrebné kontaktovať Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. Túto oblasť upravuje aj Zákon o kybernetickej bezpečnosti, účinný od 1. apríla 2018.

Zdroj a foto: TSK