NOVÁ DUBNICA. Písal sa rok 1969 a s veľkou slávou sa v Novej Dubnici otvorilo jedinečné kino, ktoré dostalo názov Panorex. Budovu postupne poznačil zub času a preto bola potrebná rekonštrukcia. V meste spravili rázne rozhodnutie a investovali do komplexnej obnovy interiéru, aj exteriéru. Celková investícia sa pohybovala na úrovni približne 3 mil. eur.

Neobvyklý futuristicky zaoblený tvar pripomínajúci lietajúci tanier mu dali autori projektu architekti Ladislav Bořuta a Antonín Dařich. Kino pôvodne disponovalo najmodernejším zvukovým zariadením stereo. Malo 547 miest na sedenie s vysokým prevýšením, čo umožňovalo vynikajúcu viditeľnosť. Unikátna bola lanovú strecha v tvare hyperbolického paraboloidu, ktorá ani po 53 rokoch nestráca na príťažlivosti. Dominantou kina sa stali premietačky značky Meopta. Vtedajšie Československo reprezentovali na svetovej výstave v Montreale v roku 1968 a dokonca vyhrali Zlatú medailu za výnimočný priemyselný dizajn. Projektor UM 70/35 zožal celosvetovo mimoriadny úspech. Posledné dve premietačky na Slovensku sa nachádzajú práve v Novej Dubnici a v banskobystrickom amfiteátri. Pri výzdobe priečelia i interiéru kina boli uplatnené prvky ornamentálnej mozaikovej výzdoby. Predlohu dekoratívnej kompozície vypracoval akademický maliar Rudolf Moško.

Pamätníci si pamätajú mimoriadne obľúbené a navštevované veľkofilmy Kleopatra,  Spartakus, Thomas Beckett, Báječní  muži  na  lietajúcich  strojoch, Grand Prix, My fair lady, Hallo, Dolly, 24 hodin v Le Mans, či Jeseň Cheyenov. Od roku 1969 nebola na objekte kina realizovaná žiadna rozsiahlejšia úprava, okrem bežnej a nevyhnutnej údržby. Pôvodné rozvody elektrických vedení, vzduchotechniky, vykurovacieho systému, zdravotechniky a podlahových krytín boli v kritickom stave. Až v roku 2007 začalo mesto v rámci svojich  finančných možností obnovovať a upravovať objekt budovy kina. Zrealizovala sa čiastočná oprava strechy, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia. Nakoľko išlo o objekt, ktorý plnil predovšetkým funkciu kina, jeho využitie s vynaloženými nákladmi boli nerentabilné. Kino Panorex preto ukončilo svoju činnosť v roku 2012. Od tej doby sa tu síce organizovali kultúrne akcie, výstavy, prednášky, ale podmienky pre účinkujúcich aj divákov neboli ideálne.

V roku 2020 mesto pristúpilo k vytúženej rekonštrukcii kina. Účelom rekonštrukcie bolo predovšetkým to, aby Panorex plnil funkciu mestského kultúrneho centra, skoncentrovali sa tu verejné, spoločenské a kultúrne aktivity, vytvorilo sa zázemie pre polyfunkčné využitie kinosály rozšírením javiska, jeho osvetlením, ozvučením, výmenou opony, už nevyhovujúcich a zdevastovaných sedadiel, vybudovaním nových šatní pre účinkujúcich, ktoré tu vôbec neboli. Pôvodné materiálové a konštrukčné riešenie objektu ostalo v podstate zachované.

Celková rekonštrukcia objektu bola náročná, stála 2,6 mil.€, rekonštrukcia plôch okolo objektu 215.000€ a obnova zelene vrátane vodozádržných opatrení 230.000€. Kultúrne centrum Panorex otvorilo svoje krásne zrekonštruované priestory 23. septembra 2022 a všetci veria, že sa stane dôstojným stánkom kultúry.

Kultúrny program počas slávnostného otvorenia tvorili domáce kultúrne telesá. Svoje umenie predviedol Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica a žiaci Základnej umeleckej školy Štefana Baláža Nová Dubnica.