ILAVA – KOŠECA. Známe miesto medzi Ilavou a Košecou, ktoré mnohí poznajú ako “krížnu cestu” sa dočkalo zaslúženej obnovy. Pribudli nové lavičky i socha Panny Márie. Vďaka úspešnému projektu bola revitalizácia priestoru podporená z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK sumou 2 176 eur.

Revitalizácia bola realizovaná úpravou tohto miesta a vybudovaním ekologických drevených lavíc s katolíckym motívom. Autorkou nápadu a projektu bola poslankyňa za volebný obvod č.2 Karin Bartošová. „Nápad vznikol počas tvrdého pandemického lockdownu, počas ktorého cestu medzi Ilavou a Košecou začali využívať občania na prechádzky, beh, bicyklovanie… a zastavovali sa pri kríži. Kríž zároveň bol určitou náhradou za zatvorený kostol.” Pri prácach pomohli aj občania, ktorým poslankyňa vyjadrila aj úprimnú vďaku.

Na drevorezbárske práce bol vybraný Ľubomír Fajer, ktorý sa zaoberá vytváraním sôch z dreva a kameňa. Na spomínanom mieste pri kríži sa oddychová zóna dotvorila dvomi prírodnými lavicami, pričom jedna je prepojená so sochou Panny Márie na podstavci vo veľkosti 160 centimetrov. Projekt v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu získal celkom 206 hlasov, vďaka čomu bude podporený sumou 2176 eur.

V rámci štvrtého ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK (PaKR) sa o hlasy verejnosti uchádzalo 80 projektov. Z nich sa po verejnom hlasovaní realizácie dočká celkom 53 projektov zo všetkých 9 okresov Trenčianskeho kraja. Ilavský okres zastupovalo sedem projektov, pričom do verejného hlasovania postúpilo šesť z nich. Podmienku na to, aby mohol byť projekt zrealizovaný a podporený Trenčianskym samosprávnym krajom, bolo získať 150 hlasov verejnosti.  V okrese Ilava splnil túto podmienku iba projekt s názvom Revitalizácia historického miesta “krížnej cesty” v Ilave.

Zdroj: tlačová správa, ilava.sk