TRENČÍN. Žijeme teraz v ťažkej dobe. Vrhajú sa na nás nové a nové reštrikcie a opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu v našej spoločnosti. Objavuje sa aj množstvo pozitívnych reakcií a ako sa vraví, niekedy slová ani netreba. V zložitých časoch zisťujeme, že ľudskosť je všade okolo nás.

Zdroj: Facebook