TRENČÍN. Kancelária Krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Trenčín má po novom sídlo na župnom úrade, trenčiansky župan s delegáciou dobrovoľných hasičov vyhodnotil tiež spoluprácu za uplynulý rok.

Pásku na kancelárii prestrihol predseda TSK spoločne s poslankyňou NR SR a Zastupiteľstva TSK Petrou Hajšelovou, rektorom Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozefom Habánikom, prezidentom DPO SR Jozefom Smolinským a krajským predsedom Jánom Sivákom. „Som rád, že sme mohli slávnostne otvoriť kanceláriu Krajskej organizácie DPO SR Trenčín na župnom úrade. Teší ma, že s dobrovoľnými hasičmi spolupracujeme, veľakrát som ich navštívil či videl zasahovať v reálnych akciách. Sú to ľudia na tom správnom mieste a treba si ich vážiť,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Veľmi vítame tento ústretový krok zo strany župy a môže to byť príklad pre ostatné kraje na Slovensku. Považujem to za pilotný projekt, keď župný úrad môže byť nápomocný dobrovoľným hasičom a svoje priestory prenajať v prospech organizácie, ktorá nezištne vykonáva pomocné služby našim spoluobčanom,“ zhodnotil krajský predseda Ján Sivák.

Stretnutie s hasičmi sa konalo na základe podpísaného memoranda o spolupráci, jeho súčasťou bolo aj oceňovanie. Za záchranu života dostali medailu 4 členovia hasičskej rodiny, krajský predseda Ján Sivák si prevzal medailu prezidenta DPO SR. Delegáciu dopĺňal aj plk. Miloslav Tužinský, poverený riaditeľ HaZZ SR Trenčín. Na stretnutí diskutovali hasiči so županom o novele zákona o DPO a zákona o ochrane pred požiarmi, s ktorej znením nesúhlasí ani TSK. Prebraná bola aj ďalšia pomoc župy v podobe odovzdávania život zachraňujúcich prístrojov zborom na území kraja.

Kancelária Krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sa nachádza na 6. poschodí Úradu TSK.