NEMŠOVÁ. Medzi mestami Trenčín a Nemšová aktuálne prebiehajú práce na úseku cyklotrasy v rámci cezhraničného projektu Na bicykli po stopách histórie, na ktorom Trenčianska župa spolupracuje s moravským mestom Brumov–Bylnice.

Na slovenskej strane bude mať unikátna cyklotrasa, ktorá prepojí dve vyhľadávané historické pamiatky, Trenčiansky hrad s hradom v meste Brumov–Bylnice, 24 kilometrov. „Samostatné nové teleso cyklotrasy dosiahne dĺžku 11,4 km, zvyšok povedie po už existujúcich komunikáciách. Jeho trasa začína za starým železničným mostom v Trenčíne a vedie popod Zamarovce, Skalku nad Váhom, diaľnicu a končiť bude pri kúpalisku v Nemšovej,“ vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav Baška počas kontrolného dňa v pondelok 17. júna 2019 s tým, že v Nemšovej cyklotrasa nadviaže na už existujúci cyklochodník vedúci až po hranicu s Českou republikou.

Práce na cyklotrase sú momentálne v štádiu zemných prác a prebiehajú na prvých 6 kilometroch cyklotrasy. „V tejto časti máme odhumusovanú trasu a súčasne prebiehajú práce aj na dvoch mostných objektoch cez vodný tok Sučanka a Vláru. Počas prác boli identifikované úseky, kde je nevhodné podložie a spolu s investorom a projektantom hľadáme riešenie,“ povedal zástupca zhotoviteľa Jozef Chalupiansky. Podľa slov župana si TSK nechal vyhotoviť kontrolný posudok zo Žilinskej univerzity, ktorý overí správnosť nameraných hodnôt únosnosti podložia a naznačí ďalší postup pri rozhodovaní. „Ak všetko pôjde dobre, túto stavbu by sme chceli dokončiť na jeseň tohto roka tak, aby cyklistická verejnosť stihla koniec sezóny,“ doplnil župan. Zástupca zhotoviteľa potvrdil, že za priaznivých klimatických podmienok a promptného vyriešenia problému s podložím je reálne tento termín stihnúť.

Zdroj: TSK