KOŠECA. Obecný úrad obce Košeca oznamujeme, že dňa 8.8.2019 (štvrtok) v čase od 11.30 – 15.30 hod. sa v obci Košeca budú vykonávať trhacie práce.

Územie ohrozené účinkom trhacích prác bude uzatvorené hliadkami a pred
samotným odstrelom budú vyhlásené signály tlakovou signálnou trúbou
nasledovne :

– 30 minút pred odstrelom – 2 dlhé tóny
– 1 minúta pred odstrelom – 1 dlhý tón
– po odstrele a prehliadke miesta –
náloží bude vydaný ukončujúci signál – 1 krátky tón

„Žiadame občanov, aby sa vyhýbali uvedenému miestu a rešpektovali vymedzený bezpečnostný okruh
a rešpektovali pokyny hliadok,“ uviedol starosta obce Radomír Brtáň.