KOŠECKÉ PODHRADIE. Po nedávnej úspešnej akcii, opäť pod patronátom Komisie kultúry, športu a vzdelávania pri Obecnom zastupiteľstve obce Košecké Podhradie, sa tentokrát stretli deti so svojimi rodičmi na miestnom futbalovom ihrisku.

Čarodejnícky deň motivoval mnohé deti, aby si pripravili doma zhotovené oblečenie v štýle čarodejníc. Deti sa tešili a zabávali sa. Obec pozvala všetkých odvážnych čarodejníckych učňov, aby zachránili čarodejnícku školu pred skazou. Museli prejaviť odvahu a zdolať viaceré prekážky. Čarodejníci absolvovali napríklad orientačný let ma metle, preskakovali bažiny, chytali pavúkov a čarodejnícky rituál pri ohni. Deti prejavili svoju kreativitu aj v súťaži o najkrajší čarodejnícky klobúk.