KOŠECA. Určite viacerí občania zachytili informáciu, že výška poplatku za “skládkovanie” zmesového komunálneho odpadu, ktorú platí každá obec, je po novom stanovená na základe úrovne triedenia odpadov. Zvýšenie tejto sumy bude mať pre niektoré samosprávy v tomto a nasledujúcich rokoch veľký finančný dopad. Zákonite sa to prejaví sa hlavne v poplatkoch za tzv. vývoz smetí.

V Košeci si však ťažkú hlavu nerobia a môžu sa tešiť. “Som veľmi hrdý na všetkých, ktorí sa v našej obci k tejto problematike od roku 2008 postavili čelom a zapojili sa do triedenia. To pre nás v skratke znamená, že zvýšenie ceny pre našu obec je minimálne a aj z toho dôvodu sme nepristúpili k zvyšovaniu poplatkov, ktoré občania platia za vývoz smetí. Musíme sa však neustále zlepšovať, aby sa tento trend dal udržať,” hrdo uviedol starosta obce Košeca Radomír Brtáň.

Obec pripravuje k tomu v najbližších týždňoch zavedenie elektronickej evidencie odpadu. O detailoch sa viac domáci čoskoro dozvedia z letákov doručenych do schránok a z webu obce.

Starosta dodal: “Cieľom našej snahy je spravodlivejší systém platenia poplatku za vývoz odpadu a motivácia tých, ktorí k ochrane životného prostredia pristupujú zodpovedne. Ďakujeme, že triedite odpady a kompostujete.”

Zdroj foto: pixabay.com