NOVÁ DUBNICA. Dnes bol Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR potvrdený prvý prípad korona vírusu (COVID-19) na území mesta Nová Dubnica. Informáciu nám potvrdil primátor mesta Nová Dubnica Peter Marusinec. Ide o občana v strednom veku, od začiatku sa správa veľmi zodpovedne, je v domácom liečení a nie je pravdepodobné, že by niekoho infikoval.

„Opätovne chceme apelovať na vás všetkých, našich obyvateľov, známych, priateľov či rodiny, dodržujte opatrenia súvisiace so zamedzením šírenia tohto vírusu, noste prosím rúška všade, kde je to potrebné, dodržujte hygienické návyky a zdržujte sa mimo väčších skupín ľudí,“ uvádza mesto.