TRENČÍN – OPATOVÁ. K Fašiangom v mnohých dedinách bez pochyby patria karnevaly, zábava, zabíjačky, smiech a samozrejme aj tradične obchôdzky po dedine. Avšak dnešná doba nepraje dodržiavaniu tradícií. Stretnutia s priateľmi, či rodinou sa stali akýmsi rizikom. Smútok a strach, sociálna izolácia boli hlavným dôvodom netradičného fašiangového pozdravu Dychovej hudby Opatovanka a to prostredníctvom miestneho rozhlasu v Opatovej.

Pomocou rozhlasu sa prihovoril obyvateľom milovanej dedinky dlhoročný člen DH Opatovanka Ľubomír Liška, aby ich aspoň na chvíľu potešil, povzbudil a priniesol kúsok radosti a nádeje do týchto dni.

„Drahí spoluobčania našej milovanej obce Opatová nad Váhom. Dychová hudba Opatovanka rozdáva radosť už viac ako 35 rokov počas Fašiangov. Azda všetci viete, čo to znamená. Muzikanti každoročne oblečení v krojoch vyhrávajú po dedine známe ľudové piesne. Tradícia hodná uznania, plná úsmevných situácií a príhod. Po troch dňoch hrania po dedine utorok všetci pochováme basu a začína sa pôstne obdobie. Tento rok je situácia iná, plná neistoty čo bude zajtra. Pandémia nám všetkým odobrala Fašiangy, spev, zábavu, stretávať sa s rodinou, kamarátmi a priateľmi. Ale ak budeme trpezliví a zodpovední tak budúci rok bude naša Opatovanka opäť hrať pre vás, drahí spoluobčania. Preto si zoberte vaše manželky, manželov do tanca pred vašim domom, ulejte si navzájom po štamprlíku a my vám do toho ešte takouto formou chvíľku zahráme,“ prihovoril sa občanom Ľubomír Liška a neskôr dodal: „Keďže pandemická situácia nám nedovoľuje chodiť po dedine, tak ako každoročne už 35 rokov, tak sme sa rozhodli aspoň takouto formou potešiť našich spoluobčanov.“

Niekoľko piesní a výzva zatancovať si pred vlastným domom, vyčarilo mnohým úsmev na perách a veru, mnohí sa pridali. Organizátorom tejto myšlienky zo srdca ďakovali ešte niekoľko hodín po uskutočnenej akcii. „Tradičné sprievody po dedine Opatovej sa stali už tradíciou. Je to náročné, dedina je taká smutná a tak sme sa bavili akým spôsobom by mohla dedina trochu ožiť a zároveň ako podať ľuďom dobrú náladu, keďže stále počúvame a vidíme len negatívne informácie. No a keďže nebolo možné chodiť po dedine, tak sme si vymysleli, že by to mohlo byť formou rozhlasu a tak sa aj stalo. Pripravili sme spoločne polhodinový program“, uzavrela miestna kultúrnička Ľubica Ľišková.

Symbolicky vyjadril svoju podporu akcii aj miestny poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín Martin Trepáč, ktorý prišiel osobne pridať ruku k dielu oblečený v krojovanej košeli. Na záver akcie Lubomír Liška za celý kolektív dychovky ešte vyjadril želanie, aby o rok sme sa všetci mohli stretnúť už osobne. Dnešnou Popolcovou stredou, ktorá pripadla na 17. február 2021 začína pôstne obdobie. Po zvyčajne veselom fašiangovom období, nastáva čas útlmu a začína 40-dňový pôst.

Foto: Martin Trepáč