Kalendáre Trenčianskej župy si zo súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2019 odniesli striebro a bronz

Dátum pridania:

TRENČIANSKY KRAJ. Dvadsiaty siedmy ročník súťaže o Najkrajší kalendár Slovenska už pozná víťazov. Ocenenie nástenného a stolového kalendára v podobe striebra a bronzu si domov odniesla aj Trenčianska župa.

V utorok 9. apríla 2019 spoznala verejnosť v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici najkrajšie a najoriginálnejšie kalendáre Slovenska na tento rok, ktoré zdobia obydlia, kancelárie či vestibuly verejných budov. Porota v 27. ročníku súťaže vyberala víťazov spomedzi 45 nástenných a stolových kalendárov, ktoré prihlásilo celkom 33 vydavateľov. „Kalendár ako špecifický dokument doby a ako informačný zdroj v danej dobe sprevádzal našich predkov už niekoľko desaťročí pri ich bežnom živote. Do kalendára si zapisovali kedy zasiali, kedy majú žať, ale aj vzácne chvíle, keď sa im narodili deti. Kalendáre, ktoré vidíme na výstave, sú dôkazom kumštu, umenia a kreativity našich grafikov, ale aj hlbokého poznania ľudí, ktorí za nimi stoja,“ prihovorila sa prítomným Blanka Stopková, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. V odbornej porote našli svoje miesto nielen vysokoškolskí pedagógovia, ale aj grafici, fotografi, novinári i odborníci vo fotografickom priemysle. Kalendáre do súťaže prihlasovali okrem samotných autorov aj vydavatelia, obce či kraje.

Medzi širokým a silným zastúpením opäť nechýbali ani kalendáre Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nástenný kalendár Ročný cyklus ľudových tradícií Trenčianskeho kraja odprezentoval zvyky, na ktoré v Trenčianskom kraji nezabúdame a hrdí sú na nej aj obyvatelia kraja. V kategórii Nástenné viaclistové kalendáre – Regióny si župný kalendár vyslúžil striebro. Na jeho jednotlivých stránkach sú ilustračne i textovo zdokumentované tradície typické pre konkrétny mesiac kalendárneho roka.

V kategórii Stolové kalendáre pokračovala Trenčianska župa v tradícii prezentácie života obyvateľov kraja, aktivít župných zamestnancov a úradu i župných organizácií. Novinkou v tohtoročnom kalendári je pohľadnica s trojkráľovou tematikou. V tejto kategórii udelila porota kalendáru Trenčianskej župy s názvom Zelená župa 2019 bronz.

Kalendáre TSK vyšli v limitovanej edícii, no niektoré z nich sa nachádzajú v domácnostiach obyvateľov kraja. Trenčiansky župan Jaroslav Baška ich ako darček odovzdával verejnosti, primátorom, starostom a riaditeľom jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Vďaka putovnej výstave spoznajú v nasledujúcich mesiacoch kalendáre Trenčianskej župy aj obyvatelia celého Slovenska. „Ocenenia, ktoré získali župné kalendáre, si veľmi vážime a teší nás, že náš zámer uchovať ľudové tradície obyvateľov kraja stále živé ocenila odborná porota striebrom a bronzom,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Organizátorom podujatia je Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou Banská Bystrica.

Zdroj: TSK

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

Príďte na stretnutie so spisovateľkou

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka.

Veľkonočná výstava pod Omšenskou Babou aj tento rok

OMŠENIE. Pozvánka.

Teplanské zastupiteľstvo po čase opäť rokovalo v miestnej časti Dobrá

TRENČIANSKA TEPLÁ. Včera podvečer sa konalo plánované rokovanie Obecného...

Už čoskoro sa zvýši komfort cyklodopravy od hradu k hradu

TRENČIANSKY KRAJ. Cieľom projektu BEVLAVA je prepojiť cyklotrasy vybudované...