TRENČÍN. V znamení Medzinárodného dňa žien sa niesol nielen seminár Akadémie tretieho veku a zasadnutie Okresnej organizácie Únie žien Slovenska Trenčín, ale aj hodnotiaca členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne.

Začiatkom marca si už tradične pripomíname celosvetovo uznávaný sviatok venovaný ženám. Tie v našich životoch zastávajú nezastupiteľnú úlohu. Svojou silou, odvahou a obetavosťou sú hnacím motorom spoločnosti. „Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien želám všetkým ženám veľa šťastia a zdravia. V živote to majú s nami mužmi naozaj ťažké. Častokrát dokážu veci, ktoré my nie a za to majú môj obdiv. Vážim si svoju mamu, ženu, dcéru a všetky ostatné ženy, ktoré tvoria našu spoločnosť. Teší ma, že si vieme takýmto spôsobom uctiť ich náročnú a neoceniteľnú prácu,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Zdroj a foto: TSK