TRENČIANSKY KRAJ. Pokračovanie národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov z dielne Metodicko-pedagogického centra (MPC) Bratislava garantuje vytvorenie pracovného miesta pre špeciálneho zamestnanca na ďalších školách.

V prvom kole projektu pribudli v deviatich župných stredných školách v šiestich okresoch pedagogickí asistenti, psychológovia a špeciálni pedagógovia. Po viac ako dvoch mesiacoch prijme nových odborných zamestnancov ďalších päť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho kraja. „V druhom kole sa do národného projektu zapojila a bola vyhodnotená ako úspešná Spojená škola Púchov, Gymnázium Partizánske, Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín a dve stredné odborné školy obchodu a služieb, a to v Púchove a v krajskom meste,“ uviedla Eva Žernovičová z Odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prijatie špeciálnych asistentov umožní uzatvorenie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi MPC Bratislava, vybranými strednými školami a ich zriaďovateľmi. Ich mzdu bude refundovať MPC Bratislava.
Národný projekt má pomôcť skvalitniť systém inkluzívnej vzdelávacej podpory pre individuálne začlenených študentov vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Zdroj a foto: TSK