TRENČÍN. V priestoroch zrekonštruovaného južného opevnenia hradu je čerstvo osadený funkčný model stredovekej obliehacej zbrane ako symbol projektu cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja a miest Trenčín a Bučovice. Trenčiansky kraj tak ďalej zveľaďuje dominantu Trenčína a aj Považia.

Úlohou dômyselných trebuchetov bolo najmä ničenie súperových hradieb, stroje fungovali na princípe nerovnomernej páky a závažia, ktoré pri náhlom uvoľnení vymrštilo do vzduchu projektil s veľkou presnosťou. Do areálu južného opevnenia bola drevená funkčná replika trebuchetu umiestnená v rámci projektu s rovnomenným názvom TreBuChET, podporeného z programu Interreg V-A SK-CZ (Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície).

Model pripravila krajská Stredná odborná škola v Považskej Bystrici, pri stavbe stroja sa majstri museli riadiť len informáciami dostupnými na internete. „Ide o plne funkčný stroj, ktorý sme pripravili so žiakmi učebného odboru stolár. Žiaci robili všetky stolárske práce – opracovávali drevo, rezali, natierali, pri stavaní spolupracovali aj so strojárskymi odbormi našej školy. Keby nás nebola zastavila korona, výstavba trebuchetu by nám zabrala približne mesiac intenzívnej práce,“ vysvetlil riaditeľ SOŠ Považská Bystrica Ján Kunovský. Model bude na južnom opevnení Trenčianskeho hradu slúžiť ako atrakcia pre turistov, strieľať sa z neho bude len príležitostne počas vybraných podujatí, ktoré pripraví Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti župy.

Zdroj: TSK