TRENČÍN. Dnes sa opäť uskutočnil ďalší ročník pretekársky veľmi obľúbeného a atraktívneho nočného behu Trenčínom s hromadným štartom, Night Run 2019. Tento rok sa konal už jubilejný piaty ročník a menila sa aj trasa preteku, so štartom pri Dome armády a cieľom na Trenčianskom hrade

Trenčiansky hrad patril iba pretekárom z rôznych kútov Slovenska, dokonca aj z Českej republiky Ukrajiny. Medzi viac ako 650 pretekármi sa našli 16 roční bežci, ale aj športovci po šesťdesiatke a s plným elánom odbehli nie celkom jednoduchú trať, ktorá mala totožne s minulým rokom 7,5 km. Najrýchlejší bežec trasu prebehol za čas pod 30 min. Preteky sa konali na čiastočne uzavretých cestách Trenčína a bežci tak museli rešpektovať nariadenia organizátora.

Trasa preteku: Komunikácie mesta Trenčín: Hviezdoslavova, Námestie svätej Anny, Legionárska, Soblahovská, Bezručova, Beckovská, Jána Zemana, za priepustom výbeh na hrádzu, hrádza rieky Váh, za železničným mostom smerom k ul. Palackého, Mierové námestie, Trenčiansky hrad.

Organizátor pretekov Martin Vlnka z Občianskeho združenia SPORTKEMP bol s organizáciou spokojný a jeho poďakovanie patrilo hlavne dobrovoľníkom, bez ktorých by sa táto akcia nemohla uskutočniť. Vďaka patrí aj všetkým sponzorom a organizáciám, ktorí umožnili svojimi príspevkami preteky profesionálne zabezpečiť.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.