TRENČÍN. Trenčianska župa plánuje výstavbu novej telocvične pre Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne. Bude stáť v mieste súčasného parkoviska gymnázia a vyrieši problém s málo vyhovujúcimi telovýchovnými priestormi školy.

„Rozmery novej telocvične s bezbariérovým vstupom sú navrhnuté vo veľkosti plochy hádzanárskeho ihriska. Telocvičňa bude slúžiť primárne pre športy ako je hádzaná, volejbal, florbal a minifutbal,“ upresnila Beáta Tichá, poverená riadením Odboru investícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK.

Pripravovaná štúdia rieši aj vytvorenie nového vstupu do školy, pretvorenie kotolne na aulu či zelenú strechu s výhľadom na Trenčiansky hrad. „Zelenú strechu telocvične by sme okrem niektorých foriem telocviku, napr. jógy, strečingu či aerobiku, využívali aj ako exteriérovú učebňu pre etickú či výtvarnú výchovu,“ doplnil riaditeľ školy Pavol Kováč.

Zdroj: TSK