Investíciami do modernizácie láka Trenčianska župa nových žiakov

Dátum pridania:

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Stredná odborná škola v Považskej Bystrici už dlhé roky vychováva zručných absolventov, ktorým žiadne remeslo nie je cudzie. Práve profesie, pre ktoré škola pripravuje svojich žiakov, sú dlhodobo žiadané na trhu práce a firmy ich evidujú ako nedostatkové.

Zvýšiť atraktivitu týchto odborov, a záujem o ne zo strany žiakov, sa Trenčianska župa snaží aj prostredníctvom investícií do moderného technického vybavenia. Za pomoci financií z Integrovaného regionálneho operačného programu sa podarilo zrekonštruovať budovu, kde prebieha praktické vyučovanie žiakov SOŠ v Považskej Bystrici, zvýšiť jej energetickú efektívnosť, ale aj vynoviť materiálno-technické vybavenie odborných učební a dielní. V rámci stavebných prác boli vymenené okná, dvere, zrekonštruovala sa kotolňa, výmenou prešli kotle, bleskozvod, zdravotechnické inštalácie, elektroinštalácie, vzduchotechnika a škola už z diaľky zaujme aj novým zateplením obvodového plášťa budovy. Zhotoviteľ, ktorým bola spoločnosť HBH, a.s. Považská Bystrica, zvládol všetky práce za necelých 8 mesiacov. „Celková investícia, nielen do tej stavebnej časti, ale aj na modernizáciu technického vybavenia, predstavovala takmer 2 mil. eur s DPH, stavebné práce boli v hodnote približne 1,6 mil. eur, na materiálno-technické vybavenie išlo viac ako 325 tis. eur,“ informoval župan. V rámci modernizácie odborných učební a dielní sa podarilo nakúpiť nové vybavenie pre stavebnú, stolársku, murársku, inštalatérsku a strechársku dielňu, ale aj do novej dielne pre auto opravárov a učebne auto. „Ja som naozaj rád, že sa táto rekonštrukcia podarila zrealizovať. Je to aj také symbolické, pretože tento rok škola oslavuje 50. výročie, takže je to taký darček pre školu, čím sa zvýši aj jej prestíž,“ povedal riaditeľ školy Ján Kunovský.

„Táto škola nám robí naozaj radosť. Pokles žiakov, ktorý tu bol v minulosti, sa podarilo zvrátiť. Teraz má škola približne 256 žiakov a pán riaditeľ ma informoval, že záujem je enormný, čo nás naozaj teší. Župa tiež prispieva krajským štipendiom pre nedostatkové odbory, ako je napríklad klampiar, inštalatér, murár a ďalšie remeselné odbory,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Tento rok sa nám podarilo znáborovať všetky stavbárske odbory, autárske odbory máme pravidelne naplnené, a ja len pevne verím, že stúpajúci trend žiakov na našej škole bude pokračovať,“ uzavrel riaditeľ.

Zdroj a foto: TSKTOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

V Košeci sa dnes konal festival dychových hudieb

KOŠECA. Dnes popoludní sa v priestoroch amfiteátra v centre...

Trenčianska elektrická železnica oslávila 115. výročie a prišli ju podporiť aj stovky návštevníkov

TRENČIANSKA TEPLÁ. Mimoriadne obľúbený elektrický vláčik, ktorý prevádzkuje Trenčianska...

Do Dubnice nad Váhom opäť po roku zavítali ľudoví umeleckí remeselníci

DUBNICA NAD VÁHOM. Dnešný deň bol v Parku J....

Pätnásty ročník Jánskeho haluškového festivalu prilákal stovky návštevníkov

NOVÁ DUBNICA – KOLAČÍN. Dnes sa konal už pätnásty...