SLOVENSKO. V utorok 19. marca 2019 sa v Poľovníckom zámku v Topoľčiankach stretli župani samosprávnych krajov, aby prediskutovali aktuálne otázky.

Na programe stretnutia predsedov vyšších územných celkov bolo 10 bodov. Zasadnutie Združenia samosprávnych krajov SK8 sa už tradične okrem iného venovalo aj otázke školstva; prípravou stanovísk v tejto oblasti bola poverená Trenčianska župa. Na pôde Poľovníckeho zámku v Topoľčiankach vystúpil s bodom dofinancovania výdavkov súvisiacich s poskytovaním príspevku na rekreáciu stredným školám predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „S účinnosťou od tohto roku platí zákon, ktorý prikazuje zamestnávateľom s počtom zamestnancov viac ako 50, prispievať na dovolenku na Slovensku cez príspevok na rekreáciu. V normatívnych príspevkoch pre stredné školy v pôsobnosti samosprávnych krajov nie sú zabezpečené finančné prostriedky na tento príspevok. Spoločne za samosprávne kraje sme sa preto dohodli, že požiadame rezort školstva, aby chýbajúce financie v rámci prenesených kompetencií na stredné školy boli dofinancované z jeho strany. Len za Trenčiansky samosprávny kraj to činí viac ako 427 tisíc eur, ktoré potrebujeme dostať do rozpočtu ako príspevok na rekreáciu,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Doprava bola druhou najdiskutovanejšou témou prvého tohtoročného zasadnutia združenia SK8. Župani sa rozprávali aj o možnosti zriadenia Fondu rozvoja cestnej infraštruktúry, ktorý fungoval do roku 2001. „Je to otázka na vládu Slovenskej republiky, či bude uvažovať s vytvorením takéhoto fondu a akým spôsobom ho naplní alebo či vláda každým rokom vyčlení financie na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy, ktoré spravujú samosprávne kraje. Finančné prostriedky za dane z príjmu fyzických osôb, ktorých poberateľmi sú kraje, nepostačujú, preto budú za účelom zlepšenia cestnej infraštruktúry v jednotlivých krajoch potrebné ďalšie extra peniaze,“ objasnil župan Baška. Zo strany Banskobystrického kraja, ktorý je poverený prípravou stanovísk za oblasť dopravy, boli predložené body týkajúce sa regionálnej železničnej dopravy a návrhu na doplnenie Zákona č. 56/2012 o cestnej doprave.

Okrem toho krajskí šéfovia odsúhlasili požiadavku adresovanú Ministerstvu zdravotníctva SR o zvýšení paušálnej úhrady za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Súčasťou rokovacieho programu bol aj návrh zmeny systému riadenia eurofondov v programovom období 2021-2027 na úrovni samosprávnych krajov.

Medzi prizvaných hostí rokovania patrili aj predstavitelia Adeli Medical Centra v Piešťanoch, ktorí odprezentovali možnosti neurorehabilitačnej liečby v zariadení. Zdroj

Zdroj: TSK