OMŠENIE. Obec Omšenie je známa tým, že si ctí tradície a tak sa aj tu konajú každoročné hody, ktoré pripadli na dnešný deň. Hody sa určujú podľa toho, komu je zasvätený kostol v obci. V Omšení je to Narodenie Panny Márie.

V programe osláv nemohla chýbať slávnostná Svätá omša s následným agapé na nádvorí miestneho kostola. Tu zahrala a zaspievala domáca Dychová hudba Omšeňanka a Folklórna skupina Dolina z Omšenia.