TRENČIANSKY KRAJ. Nominovať inšpiratívnu osobnosť s významným životným dielom na najvyššie ocenenie kraja je možné do konca septembra.

Trenčianska župa už štvrtým rokom hľadá laureátov na verejné uznanie v podobe Ceny predsedu TSK a Ceny TSK. Ak vaše okolie ukrýva osobnosť, ktorá sa svojím osobným prínosom a činmi pre kraj zapísala do povedomia obyvateľov alebo regionálnej histórie, dajte nám o nej vedieť do 30. septembra 2020.

Návrh nominácie jednotlivca alebo kolektívu musí obsahovať:

– titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, zdôvodnenie návrhu nominácie laureáta,

– pri kolektíve je potrebné uviesť jeho názov, sídlo a zdôvodnenie nominácie,

– údaje o navrhovateľovi spolu s dátumom a jeho vlastnoručným podpisom.

Námet na laureáta TSK prijíma:

– poštou na adresu župného úradu v Trenčíne,

– e-mailom na adresu info@tsk.sk,

– osobne na podateľni Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všetky potrebné informácie nájdete na webovom sídle župy, v sekcii Samospráva/verejné uznania.

Zdroj: TSK