TRENČIANSKY KRAJ. V priebehu mesiaca január 2020 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 185 výjazdov.

Ako tiež doplnil Marián Petrík z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, z tohto počtu bolo najviac t.j.: 80 výjazdov k dopravným nehodám. Nasledovalo 47 technických zásahov, 41 výjazdov k požiarom a 7 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 8 požiarno-previerkových cvičení a 2 výjazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.

„Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac január boli vyčíslené na viac ako 101.000 EUR. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 1.770.000 EUR,“ dodal Marián Petrík.

Zdroj: KR HaZZ Trenčín