NOVÁ DUBNICA – VEĽKÝ KOLAČÍN. Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica – Kolačín opäť po roku zorganizoval dnes už ôsmy ročník Floriánskej kvapky krvi pri príležitosti sv. Floriána, patróna hasičov. Všetko sa nieslo opäť v duchu spolupatričnosti a hesla: “Daruj krv – daruješ život.”

Odbery krvi uskutočnila Národná transfúzna stanica Trenčín už tradične v priestoroch Kultúrneho domu v Kolačíne, hneď vedľa hasičskej zbrojnice. Veliteľ DHZ Nová Dubnica – Kolačín Jozef Lehocký spolu s partiou dobrovoľných hasičov sa odhodlali pred rokmi túto akciu spustiť pri príležitosti práve svätého Floriána a ujala sa natoľko úspešne, že za predošlé roky darcovia darovali spolu úctyhodných okolo 200 litrov krvi. Počas dnešného dňa opäť prišli darovať životodarnú tekutinu desiatky darcov. Celkovo malo záujem darovať 67 dobrovoľníkov, zaregistrovaných bolo 64 a darovať mohlo 59 z nich.

Všetko sa aj tento rok udialo s podporou sponzorov, na čele s Mestom Nová Dubnica. Šikovné hasičky zasa pre darcov napiekli aj chutné koláče, či starali sa o iné občerstvenie.