NOVÁ DUBNICA – KOLAČÍN. Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica – Kolačín opäť po nútenej prestávke zorganizoval dnes už siedmy ročník Floriánskej kvapky krvi pri príležitosti sv. Floriána, patróna hasičov. Všetko sa nieslo v duchu hesla: “Daruj krv – daruješ život.”

Odbery krvi uskutočnila Národná transfúzna stanica Trenčín už tradične v priestoroch Kultúrneho domu v Kolačíne, hneď vedľa hasičskej zbrojnice. Veliteľ DHZ Nová Dubnica – Kolačín Jozef Lehocký spolu s partiou dobrovoľných hasičov sa odhodlali pred rokmi túto akciu spustiť a ujala sa natoľko úspešne, že za predošlé roky darcovia darovali spolu úctyhodných takmer 150 litrov krvi. Počas dnešného dňa prišlo darovať krv spolu 51 darcov, ďalší deviati neboli k odberu pripustení.

Všetko sa aj tento rok udialo s podporou sponzorov, či už je to mesto Nová Dubnica, ktoré poskytlo priestory a mono, alebo Ján Ihriský s.r.o, Porsche Werkzeugbau, Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Wood Fabrik sro, Ján Provazník – NDF. Šikovné hasičky pre darcov napiekli aj chutné koláče, ktoré boli aj chválené.