DUBNICA NAD VÁHOM. Dubnická samospráva ocenila pamätným listom primátora mesta študentov, ktorí vynikajú v rôznych oblastiach. Z dvadsať jeden nominácií študentov troch stredných škôl v katastrálnom území mesta boli cenou primátora mesta ocenení šiesti študenti Gymnázia v Dubnici nad Váhom a deväť mladých ľudí študujúcich na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom (SPŠ). Najúspešnejší študenti stredných škôl v meste boli ocenení v piatich kategóriách; a to šport, kultúra, jazyky, technické a prírodné vedy, profesia a voľný čas.

Slávnostný akt ocenenia možno neprebehol kvôli aktuálnym epidemiologickým opatreniam tak pompézne, ako si to ocenení študenti zaslúžia. Primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf však na tieto úspešné deti nezabudol a pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva žiakov žiakov navštívil a odovzdal pamätné listy primátora mesta aj s darčekom. “Stredné školy na území mesta i naše základné školy dosahujú vynikajúce výsledky na území kraja aj celého Slovenska. Mám radosť, že sú deti pracovité, učia sa byť vytrvalé, čestné a nadobúdajú tie správne hodnoty. Verím, že budú motivátormi aj pre ostatných žiakov a študentov,” uviedol primátor mesta Peter Wolf.

Hrdosť na svojich študentov neskrývala ani riaditeľka Gymnázia Dubnica nad Váhom Adriana Vančová: “Cítim neskutočnú hrdosť, neskutočnú. Každý rok máme vysokopostavené deti v súťažiach v rôznych kategóriách. Menšie deti v okresných, staršie v krajských, respektíve celoslovenských kolách. Ja som vždy na nich pyšná a dobre sa to počúva.” Napriek tomu, že gymnázium navštevuje menší počet študentov, t.j. 410, vždy sa tu nájdu výrazné talenty.

Zoznam ocenených študentov Gymnázia v Dubnici nad Váhom:

Matúš Litvín (za vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom v oblasti prírodných vied),
Michal Kyselica (za vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom v oblasti prírodných vied),
Alžbeta Ragasová (za vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom v atletike),
Petra Anna Fedeleš (za zodpovedný prístup a všestranný talent v školskej i mimoškolskej činnosti),
Sofia Šuranská (za aktívny prístup, organizačný talent a vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom),
Vladislav Miletskyi (za aktívny prístup, záujem o témy ekológie a environmentalistiky a vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom).

Zoznam ocenených študentov SPŠ Dubnica nad Váhom:

Igor Michalec (za vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom v oblasti technických a prírodných vied),
Michal Pech (za výborné študijné výsledky a úspechy v matematických súťažiach a za vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom),
Nicolas Blahušiak (za inšpirujúci filantropizmus, aktívny prístup a vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom),
Peter Brezina (za aktívny prístup a pomoc lekárom v prvej línii počas pandémie ochorenia COVID-19),
Študentská firma TWENTY ONE TIS; Ivana Švecová, Sára Staňová, Tamara Smahová, Timotej Vašek a Terézia Čuríková (za vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom na veľtrhu podnikateľských talentov).

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom aj Gymnázium Dubnica nad Váhom sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, miestna samospráva je však na svojich študentov hrdá a patrične to dokazuje aj týmto ocenením.