DUBNICA NAD VÁHOM. Samospráva v Dubnici nad Váhom okrem veľkých projektor venunuje pozornosť aj menším investíciám, ktoré však majú dosah na širokú verejnosť. Témou v meste je statická doprava, ako chodníky, parkoviská, ale aj stojiská na zber odpadu, resp. polopodzemné kontajnery.

Dnešným dňom bolo odovzdané do užívania motoristom parkovisko na ulici Partizánskej. Stalo sa tak o mesiac skôr, ako bolo plánované. Výsev trávového semena bol prvýkrát v rámci mesta realizovaný formou hydroosevu. Technológia vznikla pre potreby veľkých a ťažko dostupných plôch. Tu bol použitý najmä preto, že vytvárame rigoly na vsakovanie dažďovej vody, čiže terén nie je rovná ale tvorí reliéfy. Použitý materiál dostatočne dlho drží vlhkosť, čím sa zabezpečí rýchle vyklíčenie. Pôvodne tu bolo 50 miest (oficiálne vyznačených len 28) a po rekonštrukcii je ich 84. Nachádzajú sa tu štyri miesta pri imobilných občanov. Parkovisko sa tak rozšírilo o 500 m2. Pri stavbe sa dbalo aj na vodozádržné opatrenia. Celková investícia bola v hodnote viac ako 150 tis. eur.  Súčasťou opráv bude je osvetlenie parkoviska a nový priechod pre chodcov na Ulici Partizánska v smere na Fándlyho ulicu. Rovnako pribudne aj zelený ostrovček. Podobne boli revitalizované aj parkoviská v iných častiach mesta. Viac v priloženej reportáži.

Druhou témou je odpadové hospodárstvo, stojiská pre kontaknery, či polopodzemné kontajnery. Do dnešného dňa mesto vybudovalo deväť stojísk s polopodzemnými kontajnermi, ktoré sú už využívané. Na ulici Partizánska sa nachádzajú hneď tri, rovnaký počet je aj na sídlisku Centrum II. Dve sa nachádzajú v lokalite Pod hájom a jedným disponuje Centrum I. Odpadová infraštruktúra polozapustených kontajnerov výrazne prispieva k atraktivite verejného priestranstva, ale aj k efektivite vývozu odpadu. Za zmienku tiež stojí, že takéto stojisko zaberá v rámci verejného priestranstva menej miesta oproti stojiskám bez polozapustených kontajnerov. V najbližšom období by sa malo prebrať dokončené stojisko, ktoré vzniklo v rámci rekonštrukcie parkoviska na sídlisku Centrum I, kde okrem neho pribudnú ešte ďalšie štyri. Šesť nových vznikne Pod hájom, na sídlisku Pod kaštieľom mesto vybuduje dve stojiská. Ďalších desať čaká na stavebné povolenie a projektovo sa pripravuje ešte jedenásť stojísk polozapustených kontajnerov pre ďalšie časti mesta.