DUBNICA NAD VÁHOM. Mesto sa nedávno stala súčasťou združenia Slovak Smart City Cluster. Je to záujmové združenie právnických osôb, ktoré spája zástupcov podnikateľského prostredia, reprezentantov verejnej správy a akademického prostredia s nositeľmi technologických inovácii. Cieľom združenia týchto subjektov je podpora rozvoja konceptu smart cities, pričom anglický výraz „smart city“ by sme mohli voľne preložiť ako inteligentné alebo rozumné mesto.

Ministerstvo hospodárstva SR považuje za inteligentné mesto také, ktoré aktívne a plnohodnotne pracuje s dátami v záujme zvýšenia kvality života svojich obyvateľov. Ide najmä o integráciu inovácii v oblasti spracovania dát, v oblasti udržateľnosti zdrojov energií a ich využívania, či oblasti zdieľanej ekonomiky.

„Byť členom platformy Slovak Smart City Cluster má pre nás nespočetne veľa benefitov. Za všetky spomeniem možnosť priamo sa podieľať na tvorbe stratégie a tvorbe konceptov na Slovensku, či prístup ku konzultáciám a k odborníkom rôznych zameraní. Ak budeme napríklad riešiť nejaký aktuálny enviro problém, vieme osloviť týchto odborníkov. Oni nám následne bezplatne pomôžu problém skonzultovať či vyriešiť, a to priamo u nás v Dubnici,“ vysvetľuje Ivan Baláž.

Ako tiež uviedla Slávka Gajdošíková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, podnet na vznik združenia tohto typu vzišiel z prostredia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde prof. Maroš Finka inicioval a zakladal odbor Priestorové a územné plánovanie s cieľom rozvíjať tému smart. Združenie Smart City Cluster sa snaží o to, aby mestá mali vytvorenú vlastnú stratégiu, na základe ktorej sa budú rozhodovať pri rozvoji mesta. „Všeobecne sú smart mestá chápané ako moderné mestá s inteligentným a úsporným osvetlením, efektívnym odpadovým hospodárstvom, či zelenými budovami s nízkou energetickou náročnosťou. Avšak smart city má aj iný rozmer – aby sme v meste jasne vedeli, aké sú naše ciele a mali jasný plán, ako ich naplníme. A mám na mysli ciele krátkodobé, aj dlhodobé. Smart koncepciu teda treba chápať tak, že sa budeme na veci pozerať koncepčne a zmysluplne a že budeme vidieť aj za horizont volebného obdobia,“ dodáva Ivan Baláž.

Na Slovensku existuje aj združenie Smart Cities Klub, ktoré sa taktiež venuje tejto problematike. Pomáha samosprávam pri komunikácii a koordinácii aktivít s ďalšími štátnymi úradmi a ministerstvom hospodárstva. Členmi a partnermi tohto klubu sú aj Úrad vicepremiéra pre informatizáciu a investície, Ministerstvo životného prostredia SR, spolok Blockchain z Kodane či množstvo ďalších. „V súčasnosti pracujeme na tom, aby sa Dubnica nad Váhom stala členom aj tohto združenia,“ konštatuje Ivan Baláž.

„Vďaka týmto členstvám budeme môcť realizovať aj individuálne smart projekty, ktoré nie sú bežnými eurofondovými projektmi. Nebudeme sa teda musieť spoliehať len na eurofondové výzvy. Takisto sa v najbližšom období chceme pripravovať (vďaka práci na smart koncepcii) na ďalšie programovacie obdobie 2021-2027. To bude z pohľadu Európskej únie zamerané najmä na mestá, ktoré majú vypracovaný dlhodobý plán rozvoja a koncepciu smart city,“ uzatvára Ivan Baláž.

Vzhľadom na to, že Ivan Baláž sa stal koordinátorom smart city za naše mesto a takmer celý svoj pracovný čas venuje práve problematike inteligentných miest a tvorbe stratégií, dohodol sa s vedením mesta na odstúpení z funkcie zástupcu primátora mesta. Na jeho miesto nastúpi Ing. Tomáš Truchlý,” dodala hovorkyňa mesta.

Zdroj: dubnica.eu