DUBNICA NAD VÁHOM. Na prízemí Mestského úradu v Dubnici nad Váhom pribudol nový platobný kiosk. Doteraz bola platba možná iba v hotovosti priamo na pokladni, alebo vopred na vyžiadanie platobnou kartou na termináli. V súčasnej epidemiologickej situácii je bezkontaktná platba priam žiaduca.

„Samozrejme, k dispozícii aj naďalej ostáva možnosť platby v hotovosti v pokladni. Tú ešte stále ľudia aj naďalej preferujú, a to dokonca i vtedy, keď im ponúkneme platbu kartou,“ uviedla Iveta Straková, vedúca klientskeho centra.

Využívanie platobného kiosku

  • možnosť platby QR kódom, ktorý zosnímate a platbu zrealizujete priložením platobnej karty. QR kódy sú súčasťou rozhodnutí o daniach a poplatkoch, ktoré mesto svojim obyvateľom zasiela približne v polovici roku.
  • jednoduchá voľba úkonu na dotykovej obrazovke. Napríklad, ak ste navštívili klientske centrum s cieľom vybaviť potvrdenie o pobyte, jednoducho na obrazovke kliknete na možnosť vnútorná správa a následne potvrdenie o pobyte. Na obrazovke sa ukáže výška poplatku a po priložení platobnej karty kiosk vytlačí potrebný doklad, ktorým sa preukážete zamestnancovi evidencie obyvateľov.

Príklady možných platieb cez terminál:

  • ekonomické oddelenie: rybársky lístok, známka pre psa
  • matrika: napr. výpis z matričnej knihy, osvedčenie podpisu alebo listiny, nahliadnutie do matrík, zápis matričnej udalosti v cudzine, poplatok za uzavretie manželstva
  • oddelenie výstavby: napr. miestne zisťovanie, návrh na vydanie rozhodnutia, žiadosť o stavebné povolenie, ohlásenie stavby, potvrdenie pasportu stavby a pod.
  • životné prostredie: napr. výrub stromu, povolenie na zriadenie vodnej stavby
  • vnútorná správa: poplatok za súpisné číslo, poplatok za užívanie verejného priestranstva, potvrdenie o pobyte

Zdroj: Dubnica nad Váhom