DUBNICA NAD VÁHOM. Študenti Strednej odbornej školy technickej v Dubnici nad Váhom zapojení do systému duálneho vzdelávania sa aj počas pandémie koronavírusu v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne a ministra školstva prakticky vzdelávajú v zazmluvnených firmách.

V miestnej spoločnosti Porsche Werkzeugbau, s. r. o. sa v aktuálnom školskom roku 2020/2021 vzdeláva 22 žiakov prvého až štvrtého ročníka. V študijnom odbore mechanik nastavovač je to celkom 12 žiakov, 4 žiaci sa pripravujú za mechanika mechatronika. V učebnom odbore nástrojár získava praktické skúsenosti vo firme 6 žiakov. „Celkom 240 z 520 žiakov, ktorí sú zapojení v systéme duálneho vzdelávania a v školskom systéme má aj napriek tejto nepriaznivej dobe možnosť získavať praktické návyky u zamestnávateľov, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje,“ uviedol riaditeľ školy Miroslav Dziak.