ČACHTICE. Neskororenesančná čachtická pamiatka bude zrevitalizovaná aj vďaka zdrojom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Prepojením rôznych typov aktivít kaštieľ získa nielen nový šat ale aj obsah a poslanie.

Národná kultúrna pamiatka Draškovičov kaštieľ, pobočka Trenčianskeho múzea v Trenčíne, slúži v súčasnosti ako múzeum. Expozície sú venované nielen histórii Čachtíc, ale i spolku Tatrín či neslávne známej grófke Alžbete Báthory. Na obnovu kaštieľa získala župa grant vo výške 800 tisíc eur z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Viac ako 495 tisíc eur, ktorých prijímateľom je kraj, poputuje na komplexnú obnovu kaštieľa, jeho sprístupnenie a zatraktívnenie. Zvyšné financie vo výške takmer 305 tisíc eur sú určené pre Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktoré v kaštieli rozšíri expozíciu a doplní prvky pre slabozrakých a nevidiacich. Vznikne tu tiež turisticko-informačné centrum, kaviareň a kultúrno-kreatívne centrum, z dotácie sa pripravujú rôzne muzeálno-pedagogické aktivity. „V týchto dňoch finalizujeme podklady potrebné pre uzatvorenie zmluvy na poskytnutie grantu. Keďže ide naozaj o náročnú obnovu významného kultúrneho dedičstva, kraj na ňu prispeje aj z vlastného rozpočtu sumou viac ako 1,38 milióna eur. Projekt plánujeme realizovať v rokoch 2021 – 2022,“ doplnila Martina Lamačková, vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK.

Zdroj a foto: TSK