Dobrovoľní hasiči z okolia Trenčína očistili hrob zakladateľa hasičstva, na jeho opravu financie zatiaľ nezískali

Dátum pridania:

TRENČÍN. Azda málokto z obyvateľov Trenčianskeho kraja vie, že pred sto rokmi boli položené základy dobrovoľného hasičstva práve v meste Trenčín a konkrétne 6. augusta 1922 v bývalom Hoteli Tatra. Priekopníkom tejto myšlienky bol Vojtech Nemák.

Ostatky Vojtecha Nemáka sa nachádzajú na Mestskom cintoríne Trenčín, v jeho staršej časti. Hrobku veľmi poznačil zub času a nutne potrebuje opravu. Dobrovoľná požiarna ochrana na Slovensku získala hrob do správy po tom, čo sa nenašli žiadni potomkovia Vojtecha Nemáka. Pri príležitosti osláv storočnice založenia Zemskej hasičskej jednoty, ktorá sa bude konať 6. augusta 2022, sa dobrovoľní hasiči rozhodli okrem financií na samotné oslavy požiadať aj o financie na opravu hrobu.

Hlasovanie MsZ Trenčín 18.5.2022

Z Ministerstva vnútra SR, prostredníctvom Prezídia Hasičského a záchranného zboru SR, sa dobrovoľným hasičom podarilo získať iba 30% celkových predpokladaných nákladov na oslavy. Následne sa hasiči obrátili aj na Mesto Trenčín a Mestské zastupiteľstvo mesta Trenčín prostredníctvom návrhu poslanca Martina Trepáča, člena Dobrovoľného hasičského zboru Trenčín-Opatová, s požiadavkou na 10.400 eur. Zastupiteľstvo však nakoniec neschválilo žiadnu sumu, z čoho dobrovoľní hasiči cítia smútok. Deviati poslanci hlasovali ZA, nikto nebol PROTI, piati poslanci sa ZDRŽALI hlasovania, osem poslancov sa rozhodlo nehlasovať vôbec, defakto tento návrh tiež nepodporili. Traja poslanci z 25 neboli prítomní na rokovaní. Návrh tak nezískal nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov. “Možno sa v nich ešte zlomí niečo a nájde sa v nich dobrá vôľa a v prípade, že budú mať možnosť ešte raz zahlasovať o tomto projekte, tejto našej požiadavke dobrovoľných hasičov, tak zvážia, prehodnotia svoje prvotné stanovisko,” vyjadril nádej Ján Sivák, veliteľ Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Trenčín. Oprava miesta posledného odpočinku Vojtecha Nemáka tak zatiaľ ostáva otvorená.

Na samotné oslavy hasičstva prispel významnou sumou 10.000 eur Trenčiansky samosprávny kraj, prostredníctvom hlasovania krajských poslancov.

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

Príďte na stretnutie so spisovateľkou

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka.

Veľkonočná výstava pod Omšenskou Babou aj tento rok

OMŠENIE. Pozvánka.

Teplanské zastupiteľstvo po čase opäť rokovalo v miestnej časti Dobrá

TRENČIANSKA TEPLÁ. Včera podvečer sa konalo plánované rokovanie Obecného...

Už čoskoro sa zvýši komfort cyklodopravy od hradu k hradu

TRENČIANSKY KRAJ. Cieľom projektu BEVLAVA je prepojiť cyklotrasy vybudované...