ČACHTICE. Včera večer vyskladnili dobrovoľní hasiči z okresu Trenčín a Dobrovoľní hasiči z obce Čachtice materiál v sklade Štátnych hmotných rezerv (ŠHR) v Čachticiach.

Ako nám potvrdil koordinátor pomoci Ján Sivák, išlo o výpomoc profesionálnym hasičom.

Na základe pokynov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, výcvikový štáb Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) Trenčín nasadil na činnosti pri vyskladňovaní materiálu v sklade ŠHR v Čachticiach v termíne 25.3.2020, v čase od 22,00 do 24,00 hod., tieto sily a prostriedky DHZO v pôsobnosti teritória okresu Trenčín:

1. DHZO Chocholná Velčice – 6 členov (preprava Iveco Daily)

2. DHZO Ivanovce – 6 členov (preprava Iveco Daily)

3. DHZO Opatovce – 6 členov (preprava Iveco Daily)

4. DHZO Soblahov – 7 členovia (preprava Iveco Daily )

5. DHZ SOŠ letecko-technická Trenčín – 3 členovia (preprava súkr. mot. vozidlom)

Riadiaci zamestnania: inšpektor Mgr. Ján Sivák

Spolu sa zamestnania zúčastnilo 28 osôb.

Jednotky DHZO opúšťali hasičské zbrojnice priebežne dňa od 21,00 hod. Zraz na určenom mieste (Sklad ŠHR Čachtice) bol dňa 25.3. 2020 o 22,00 hod. Vykládka bola vykonaná v čase 22,00 – 23,40 hod. Návrat jednotiek DHZO z miesta zamestnania bol vykonaný priebežne dňa 25.3. o 23,45 hod. Návrat na základne – HZ bol vykonaný priebežne dňa 26.3. 2020 do 00,30 hod.

„Počas plnenia úloh boli dodržané všetky podmienky BOZP. Nikto z členov sa nezranil. Úloha bola splnená bez nedostatkov. Všetkým zúčastneným patrí srdečná vďaka. Aj Vy ste prispeli k splneniu spoločnej úlohy – vykonať opatrenia k zamedzeniu šírenia coronavírusu s cieľom ochrániť obyvateľstvo SR. DPO SR je na Vašu obetavosť právom hrdá,“ uviedol Ján Sivák.