TRENČÍN. Ich prijímateľmi boli verejní i neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v kraji, ktorí sú subjektmi hospodárskej mobilizácie.

Začiatkom júna si Trenčianska župa prevzala zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv v Slovenskej Ľupči ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky. Tie si v uplynulé dni na župnom úrade prebrali jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb po okresoch. „Ochranné pomôcky boli rovnakým dielom prerozdelené medzi poskytovateľov v kraji. Samozrejme, v prípade, že im nevyhovuje určený termín prevzatia, vychádzame v ústrety aj individuálne,“ vysvetlila vedúca Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová.

Spolu išlo o:

– viac ako 56 tisíc chirurgických rúšok,

– 180 ks ochranných oblekov,

– 900 ks ochranných rukavíc,

– 50 l širokospektrálneho dezinfekčného prostriedku.

Zdroj: TSK