TRENČIANSKE TEPLICE. Dnes sa konala už tretia vernisáž obrazov regionálnych autorov, ktorí sa ochotne pripojili k projektu uctenia si pamiatky akademického maliara Jána Šandoru. Maliar sa narodil v Trenčianskej Teplej a pôsobil v Trenčianskych Tepliciach. Nad podujatím opäť prevzala záštitu primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková.

Umelci sa opäť pohybovali v uliciach mesta a zachytili tak jeho život. Počasie to po roku dovolilo a diela tak nabrali na kvalite a autentickosti. Na sympóziu sa dielami predstavili Alena Teicherová ako kurátorka výstavy, ďalej Ľubica Vlková, Jozef Vydrnák, Miroslav Gregor, Vladimír Morávek, Zdenka Švihlíková, Božena Sláviková, Veronika Mikulášová, Ľubomír Zdurienčík, Nadežda Jakúbková, Rudolf Rypák, Milada Ždrnja, Igor a Viera Meškovci. Výstava obrazov sa konala v Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach.

Akademický maliar Ján Šandora sa narodil v roku 1912 v Trenčianskej Teplej. Dlhé roky pôsobil v kúpeľoch Trenčianske Teplice. Od detstva bol postihnutý zdravotnými ťažkosťami. Vyhovovalo mu akademizujúce zameranie bez formálnych experimentov a avantgardných kreácií. Uprednostňoval kontinuitu so staršími slohovými názormi európskeho umenia s dôrazom na rukodielňu remeselnú zakotvenosť výtvarného prejavu. Početné študijné cesty po svete mu poskytli plodnú inšpiráciu. O to viac ho po návrate domov očarila slovenská krajina. Objavoval romantickú i drsnú scenériu Považia, Kysúc, Oravy, Tatier, Liptova. Šándora sa nevyhýbal ani figurálnej ikonografii. Zvlášť ho upútali folklórne námety z jeho rodiska. Inštinktívne cítil potrebu ich zachytiť na plátno a uchovať pre budúce generácie. Zomrel 31. mája 1997.

Podujatie sa konalo s podporou Mesta Trenčianske Teplice a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice.