TRENČIANSKE TEPLICE. V Trenčianskych Tepliciach sa rozbieha nová tradícia rozsvecovania sviečok na veľkom adventnom venci na Kúpeľnom námestí. Myšlienka venca bola realizovaná Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Trenčianske Teplice, v spolupráci s mestom.

Dnes od 16.00 hod. požehnal a zároveň rozsvietil prvú sviecu na novučičkom adventnom venci správca farnosti, Stanislaw Lugowski, honorárny dekan. Dnešného vôbec prvého rozsvecovania sa zúčastnila aj primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková. Akt požehnania bol prenášaný aj naživo cez sociálnu sieť. Tak tomu bude aj ďalšie adventné nedele.

„Z celého srdca vám prajem adventné obdobie naplnené pokojom, porozumením, láskou a radosťou z blížiacich sa Vianoc. Verím, že okrem tradičného zhonu, ktorý je spojený s prípravami na najkrajšie sviatky v roku, si každý z vás nájde čas na stíšenie, zastavenie sa, rozjímanie i tichú modlitbu. Prajem vám, aby ste vianočné sviatky prežili v zdraví a v kruhu vašich najbližších. Prajem vám príjemné prechádzky našim námestím, kde budú počas adventu pribúdať nielen rozsvietené sviece, ale aj nové, ozdobné prvky. A nielen na námestí – to vám sľubujem,“ vyjadrila prianie občanom primátorka Zuzana Frajková Ďurmeková.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Centrum Trenčianskych Teplíc oživil veľký adventný veniec