TRENČIANSKY KRAJ. Od pondelka budúceho týždňa otvoria svoje brány pre žiakov končiacich ročníkov župné stredné školy, a to v siedmich z deviatich okresov Trenčianskeho kraja. Výnimkou bude región hornej Nitry.

„Som zástancom toho, aby sa žiaci vrátili do škôl všade tam, kde to epidemiologická situácia dovolí. S testovaním pred nástupom do škôl pomôžu nemocnice v našej zriaďovateľskej pôsobnosti aj župné stredné školy, ktoré si za týmto účelom zriadili mobilné odberové miesta. V prípade potreby župa školám poskytne aj osobné ochranné pracovné prostriedky,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška. Po konzultácii s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva sa otvoria stredné školy v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. „V okresoch Prievidza a Partizánske na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie odporúčame, aby žiaci do škôl nastúpili až po jarných prázdninách,“ povedala Zuzana Tornócziová z RÚVZ v Prievidzi. „Nakoľko v týchto okresoch sa budú obyvatelia testovať aj cez víkend, budem rád, ak im opäť poskytneme sily a prostriedky, ktoré máme k dispozícii,“ povedal župan.

Testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov škôl je zabezpečené cez existujúce verejné mobilné odberové miesta, mobilné odberové miesta župných nemocníc aj školské MOM-ky. Pre žiakov zdravotníckych škôl budú za sprísnených podmienok spustené aj dva internáty, pri Strednej športovej škole v Trenčíne a Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici.