OMŠENIE. Všetky sviece na adventnom venci v centre obce už svietia aj pod Omšenskou Babou. Symbolika adventných sviečok vychádza prevažne z kresťanskej tradície. Z prvého adventného venca Johanna Wicherna z roku 1838 sa „zachovali“ štyri hlavné sviečky, ktoré symbolizujú štyri nedele do Vianoc. Každá zo sviečok však nesie samostatné posolstvo.

Prvá adventná svieca znamená Mier. Druhá svieca nám má pripomínať Vieru, ktorú by sme si mali posilniť. Tretia adventná svieca v sebe nesie posolstvo Lásky. Štvrtá svieca, ktorá sa dnes rozžiarila symbolizuje nehasnúcu Nádej. Svetlo sviečok predstavuje večný život. Sviečky na adventnom venci sa zapaľujú postupne. Každú nedeľu sa zapáli ďalšia. Poslednú nedeľu pred Vianocami horia na adventom venci všetky sviečky spoločne.

Do obce dnes tradične zavítalo aj Betlehemské svetlo, ktoré priniesli skauti z 31. zboru Irmy Ševcechovej Trenčianska Teplá. Betlehemské svetlo je jedným z najkrajších symbolov pokoja, nádeje a mieru. Práve v adventnom čase, ktorý sprevádzajú skracujúce sa dni, vydáva jasné posolstvo o tom, ako aj drobný plamienok dokáže prežiariť tmu. Aj pre veriacich je táto symbolika veľmi významná, a preto sa množstvo kňazov rozhodlo privítať Betlehemské svetlo v ich farnosti práve obradom prijatia.