TRENCIANSKY KRAJ. Aktivity na zvládnutie pandémie infekčného ochorenia COVID-19 už niekoľko týždňov úspešne vykonávajú aj dobrovoľní hasiči na celom území Trenčianskeho kraja.

K činnostiam členov dobrovoľných hasičských zborov v uplynulých týždňoch patrí okrem dezinfekcie verejných priestorov aj distribúcia ochranných pomôcok, pomoc pri zriaďovaní karanténnych priestorov v zariadeniach pre seniorov či pravidelný nákup potravín a liekov seniorom, ktorí o to požiadajú príslušný obecný či mestský úrad. Niektoré zbory portfólio svojich súčasných aktivít rozšírili aj o šitie rúšok. Nebyť tejto momentálnej situácie členovia DHZ by sa pripravovali na tohtoročné merania síl v rámci hasičských súťaží a líg. „Hasičské súťaže, ktoré boli naplánované na tento rok, sme boli nútení zrušiť. Dobrovoľní hasiči v momentálnej situácii pomáhajú na obciach a prikladajú tak ruku k spoločnému boju proti koronavírusu, za čo im veľmi pekne ďakujem,“ vyjadril sa krajský predseda DPO SR v Trenčíne Jozef Smolinský.

Slová úprimnej vďaky dobrovoľným hasičom smerovali aj od vedenia Trenčianskeho kraja. „Je obdivuhodné, že aj v tejto neľahkej situácii sú členovia DHZ v kraji pripravení podať pomocnú ruku a pomáhať zvládnuť šírenie zákerného infekčného ochorenia. Nesmierne si vážim tento prejav solidarity z ich strany a prajem im aj ich rodinám veľa zdravia, pohody a spokojnosti,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Zdroj: TSK