TRENČIANSKE TEPLICE. V sobášnej obradnej miestnosti Mestského úradu Trenčianske Teplice sa uskutočnilo spomienkové stretnutie k vzniku Slovenskej republiky (SR) spred 27 rokov. Naša republika vznikla 1. januára 1993.

Oslava narodenín nášho štátu v meste Trenčianske Teplice sa konala vďaka Mestu Trenčianske Teplice, ktoré akciu organizovalo v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Trenčianske Teplice. Kultúrnu vložku tejto dôstojnej oslavy zabezpečila Vokálna skupina VOX.

Podľa zákona Národnej rady SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch je 1. január, Deň vzniku SR, štátnym sviatkom a spája sa s dňom pracovného pokoja.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.