TRENČIANSKE TEPLICE. Na dnešný deň pripadol štátny sviatok Dňa Ústavy Slovenskej republiky, nie všade sa tento sviatok oslavuje s úctou, akú si tento akt zaslúži. Silné zázemie Matice slovenskej v povodí potoka Teplička však predurčuje na dôstojné uctenie si tohto štátneho sviatku v danom regióne.

S podporou mesta Trenčianske Teplice v osobe primátorky Zuzany Frajkovej Ďurmekovej sa opäť po roku uskutočnilo dôstojné pripomenutie si prijatia tohto závažného dokumentu. Dnes je to už tridsať rokov, čo bol tento základný dokument štátu poslancami schválený. Primátorka domáceho mesta privítala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Habánika a predsedníčku Miestneho odboru Matice slovenskej Trenčianska Teplá Zuzanu Sklenárovú. Po príhovoroch sa účastníci odobrali k LIPKE ÚSTAVY, ktorá už 30 rokov rastie na Kúpeľnom námestí a ozdobili ju trikolórou. Počas programu vystúpila na Kúpeľnom námestí ako hudobný hosť Hostianska kapela.

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. je súčasná ústava a hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 o 22:26 hod. počtom 114 hlasov poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. V Zbierke zákonov bola vyhlásená 1. októbra 1992 pod č. 460/1992 Zb. Účinnosť nadobudla spolu s vyhlásením 1. októbra 1992, s výnimkou niektorých ustanovení uvedených v článku 156, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 1993. Jej výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, má v právomoci Ústavný súd Slovenskej republiky.