TRENČIANSKA TEPLÁ. Starostka Obce Trenčianska Teplá zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianska Teplá, ktoré sa uskutoční 27.03.2019 (v stredu) o 17.00 v Hasičskej zbrojnici Obce Trenčianska Teplá.