NOVÁ DUBNICA. Pochod masiek v Novej Dubnici už postupne získava tradíciu. Táto aktivita zaujala širokú verejnosť a spolu s maskami lemovali opäť ulice mesta. Potom sa všetci zabavili na miestnom amfiteátri. 

Oddelenie kultúry pripravilo bohatý program, ktorý predovšetkým prebiehal na miestnom letnom amfiteátri, kde z Mierového námestia postupne prešli masky spolu s Dychovým orchestrom mesta Nová Dubnica. Skvelú atmosféru maskami zabezpečili novodubnickí dôchodcovia z Jednoty dôchodcov Slovenska – Nová Dubnica a tiež sa pridali deti s rodičmi v maskách, ktoré si zhotovili.

Fašiangy otvoril príhovorom primátor mesta Peter Marušinec. Následne vystúpili Moštenskí pajtáši, ľudová hudba Leoša Staněka, do tanca hral aj Pavol Gubančok. Nechýbala tombola, domáce zabíjačkové špeciality, šišky a veľa iných dobrôt.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.