TRENČIANSKA TEPLÁ. Opäť po čase sa v obci konalo ďalšie obľúbené podujatie, tentokrát venované všetkým matkám. Predovšetkým deti z materskej, základnej a spojenej školy im pripravili program v požiadnej zbrojnici. Deťom tlieskala plná sála a mnohí sa do miestnosti ani nezmestili.

Nechýbali tiež Skautské mažoretky Ladies. V programe vystúpili aj mladé folklórne nádeje z Detského folklórneho súboru Teplanček. K deťom sa záverom pridala aj Folklórna skupina Teplanka.