KOŠECA. Medzi mestá a obce, ktoré si každoročne na druhú májovú nedeľu pripomínajú darkyne nového života, všetky mamičky a staré mamičky, sa pridala aj obec Košeca v okrese Ilava.

V miestnom Kultúrno – športovom centre Košeca sa zišlo početné obecenstvo naklonené uctiť si všetky matky. Obec Košeca a kultúrna komisia pripravili na túto príležitosť koncert skupiny AT BAND a program si pripravili aj deti zo Základnej umeleckej školy v Košeci. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Radomír Brtáň a poprial všetkým mamám predovšetkým pevné zdravie a spokojnosť v kruhu rodiny a priateľov.