TRENČIANSKE TEPLICE. V piatok 3. júna sa v Trenčianskych Tepliciach konali oslavy Dňa detí, ktoré prilákali do amfiteátra Základnej školy A. Bagara množstvo malých i veľkých návštevníkov.

Pre malých oslávencov boli pripravené športové súťaže s taterkami. Program spestrilo aj tancovanie s tanečnou školou Choreofactory. Zlatým klincom osláv MDD bolo divadelné predstavenie Včielka Meliska v podaní Mestského divadla Trenčín. Pri príležitosti MDD sa na Slovensku organizujú rôzne programy pre deti. Je dobre, že sa na ne nezabudlo ani v Trenčianskych Tepliciach.

Sviatok detí, známy pod oficiálnym názvom Medzinárodný deň detí sa zvyčajne, ale nie všade, oslavuje 1. júna. Na Slovensku a v niektorých ďalších krajinách sa tak deje od roku 1950. Idea vzniku Medzinárodného dňa detí siaha do roku 1925, keď sa v Ženeve konala Svetová konferencia pre blaho detí. Delegáti z 54 štátov schválili deklaráciu, v ktorej sa zaoberali chudobou, detskou prácou, vzdelaním a ďalšími otázkami.

Vlády vo viacerých krajinách na základe programu konferencie zaviedli deň detí, aby im urobili radosť a poukázali na ich problémy. Nie je úplne jasné, prečo bol za sviatok detí zvolený 1. jún. Podľa jednej z verzií v roku 1925 čínsky generálny konzul v americkom meste San Francisco zhromaždil skupinu čínskych sirôt a pripravil im sviatok Festival člnov — drakov. Akcia sa konala práve 1. júna. V ten istý deň v Ženeve rokovali odborníci na Svetovej konferencii pre blaho detí. V bývalom Sovietskom zväze sa školopovinným deťom 1. júna začínali letné prázdniny. MDD patrí medzi obľúbené sviatky 1. júna ho slávia vo vyše 20 štátoch. V niektorých krajinách sa sviatok detí spája s 20. novembrom a nazýva sa Svetový deň detí, ale aj Svetový deň práv dieťaťa. Termín odporučilo Valné zhromaždenie OSN uznesením zo 14. decembra 1954. 20. novembra 1959 schválila Organizácia spojených národov Deklaráciu práv dieťaťa, o 30 rokov neskôr -20. novembra 1989 VZ OSN prijalo Dohovor o právach dieťaťa.